Ga naar hoofdinhoud

Volledige context als vertrekpunt

Iedere sector en branche stelt weer andere eisen en randvoorwaarden aan organisaties om succesvol te kunnen zijn. Bij iedere managed cloud solution die wij ontwerpen, willen wij dus eerst volledige context hebben van de organisatie, het krachtenveld, de concurrentie en de sector. Pas dan kunnen wij een voorstel op maat maken, dat zowel voldoet aan de eisen van de organisatie als aan de eisen van de sector.

Gezondheidszorg

Data allesbepalend

Nergens zijn systemen en data zo bedrijfskritisch als in de gezondheidszorg. Uitvallen is geen optie en kan levens kosten. Tegelijk leunen veel van deze systemen en de opslag van data nog op een traditionele IT-omgeving. Daarnaast verwachten patiënten gemak middels de nieuwste technologie, maar ook de borging van hun data en privacy. Wij werken voor diverse ziekenhuizen en zorginstellingen, waarbij de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van data allesbepalend is voor de continuïteit en het succes van de organisatie.

Overheid

Veilig én flexibel

Bij de diensten van overheden en publieke organisaties is er altijd een spagaat tussen snel, flexibel en gebruiksvriendelijk enerzijds en de borging van privacy, veiligheid en verwerking van (persoons)gegevens anderzijds. Door de toenemende digitalisering en nieuwe technologie verwachten mensen meer mogelijkheden, minder wachttijd zonder in te leveren op privacy of veiligheid. Wij werken voor diverse overheidsorganisaties en denken mee in deze dynamiek over het bewaren, beheren en beveiligen van de data en persoonsgegevens.

Internet Service Providers

Krachten bundelen

Wij werken graag en veel voor ISP’s, omdat onze cloud- en datamanagement solutions complementair zijn met hun business en dienstverlening. We spreken dezelfde taal, hebben best practices voor resellers en werken vaak samen in klanttrajecten, pilots of aanbestedingen. Onze aanpak en cultuur is open en transparant. Wij geloven in kennisdeling en gelijkwaardige partnerships, waarin niemand de wijsheid in pacht heeft en we de krachten bundelen om gezamenlijk de verwachtingen te overtreffen.

Retailers

Betrouwbaarheid van data

Om succesvol te kunnen zijn in de retail is efficiëntie tussen distributeurs en de uitwisseling van data een vereiste om in business te zijn én te blijven. Alles gaat sneller en moet sneller om de consument te kunnen blijven bedienen in de winkel. Naast een geolied proces is de veiligheid en betrouwbaarheid van data over voorraadposities cruciaal voor het succes, de bezoekers en de reputatie.

Industrie

Schaalbare productie

Het produceren van goederen is steeds meer maatwerk, waarbij zowel kleine als grote hoeveelheden een nieuwe standaard zijn. Het vraagt om flexibiliteit en het op- en af kunnen schalen, zodat mensen en machines optimaal worden benut. Dit vraagt dus ook om een flexibele IT-omgeving die schaalbaar is en inspeelt op de behoefte van de organisatie, de medewerkers én de consument.

Logistiek

Veranderende vraag

In een snel veranderende steeds meer verbonden wereld, wordt er door consumenten en bedrijven steeds meer verwacht van technologie en infrastructuur. In kunnen spelen op tijdelijke veranderingen is geen uitzondering meer maar een realiteit. Met schaalbare en duurzame cloud solutions kan aan deze veranderende vraag worden voldaan, zodat organisaties wendbaar en flexibel zijn in de logistieke keten.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Sander Rittersma, z.j.rittersma@sj-solutions.nl.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Sander Rittersma, z.j.rittersma@sj-solutions.nl.
Back To Top