Ga naar hoofdinhoud

Een aanpak die het verschil maakt

Het selecteren van de juiste oplossingen en bouwblokken is één. Het daadwerkelijk realiseren en opleveren binnen de gestelde termijn is twee. Beide zijn even belangrijk. Onze aanpak en cultuur maken hierin het verschil. Wij gaan altijd uit van een open, transparante en duurzame samenwerking, waarin het waarmaken van de verwachtingen, duidelijke communicatie en de hoogste kwaliteitsstandaarden centraal staan.

Wij hebben korte lijnen met alle leveranciers, volgen altijd best practices en leggen de lat iedere dag hoger. Voor onszelf, richting partners en naar elkaar. Op deze manier ontstaat een 9+ cultuur, die gebaseerd is op vooruitgang en de hoogste kwaliteit. Hiermee hebben we een trackrecord opgebouwd in diverse (publieke) sectoren. Bij SJ-Solutions kunt u rekenen én vertrouwen op een gelijkwaardige samenwerking en duidelijke governance op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Partners

De juiste bouwblokken

Wij werken altijd op basis van standaard bouwblokken en bewezen technologie. Hierbij maken we een zorgvuldige selectie van oplossingen en partners. Bij deze partners hebben we de hoogste partnerstatus en directe aanspreekpunten, om de kennis en continuïteit van uw oplossingen te kunnen borgen. Lees meer over onze partnerships.

Core value

In alles een 9+

In alles wat we doen, streven we naar een 9+. Hiermee creëren we een standaard voor onszelf en partners, die onderscheidend is en gebaseerd op de hoogste kwaliteit. We nemen geen ‘binnenbochtjes’, doen geen aannames en kijken voortdurend of en waar het beter kan om te blijven te voldoen aan deze 9+ norm. Lees meer over onze visie, missie en strategie.

Security

De basis waarop we bouwen

Bij iedere stap die we zetten, denken we na over security, privacy en compliance. Het zit ingebakken in ons DNA en is onlosmakelijk onderdeel van al onze werkzaamheden, services en teams. Security is een vakgebied op zichzelf en vereist de juiste expertise, de juiste cultuur en de juiste tools om de risico’s te herkennen, te beperken en te mitigeren. Lees meer over onze security services.

Missie

De lat kan altijd hoger

Het kan altijd beter, dat is ons uitgangspunt. Iedere dag leggen we de lat hoger, voor onszelf en voor elkaar. Maar ook richting partners en leveranciers. Hiermee houden we elkaar scherp en werken we gezamenlijk en doorlopend aan verbeteringen. We dagen elkaar uit en geven oprechte feedback. Dit is ook wat nodig is en wat u mag verwachten van ons bij het bewaren, beveiligen en beheren van uw data. Lees meer over onze missie.

Specialisten

Vakmanschap en passie

Passie brengt mensen en organisaties in beweging. Wij hechten veel waarde aan passie en vakmanschap en doen een beroep op iedereen om expert te zijn op zijn of haar vakgebied. Het brengt een drive van waaruit niet alleen onze teamleden maar ook onze organisatie groeit. We investeren veel tijd in blijven leren, ontwikkelen en groeien. Niet alleen individueel, maar ook als team én als organisatie. Lees meer over ons.

Klanten

Het toepassen van best practices

Het is een absoluut voorrecht om al 20 jaar bij klanten ‘in de keuken’ te mogen kijken. Deze kennis en ervaring nemen we mee en delen we graag met anderen. Het werken op basis van ‘best practices’ en kennisdeling is een belangrijke succesfactor bij de hoge klanttevredenheid die wij jaar op jaar realiseren. We weten zowel vanuit de business als vanuit de techniek wat werkt en wat niet. Lees meer over onze klanten.

Security

De hoogste norm als standaard

Het werken conform een norm of ISO-richtlijn is bij ons meer dan een momentopname of een ‘check in the box’. Het is onderdeel van onze filosofie en onze manier van werken. Een doorlopend proces, waarin we continu kijken naar verbetering en uitbreiding van de controls. We willen ‘geen bevindingen’ hebben tijdens de audits en standaard voldoen aan de hoogste norm. Lees meer over onze certificaten.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Nordi Malih, n.malih@sj-solutions.nl.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Nordi Malih, n.malih@sj-solutions.nl.
Back To Top