Ga naar hoofdinhoud

CO2 prestatieladder

Het behoeft geen uitleg, dat de IT-sector een flinke CO2 uitstoot heeft. Ook wij hebben daarin ons aandeel. Dit betekent niet, dat we dit voor lief nemen. We willen scherp zijn op onze bijdrage en doorlopend kijken waar we dit kunnen verbeteren en verminderen. SJ-Solutions heeft zich daarom laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Dit is een initiatief van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Door direct in te stappen op niveau 5, hebben we de lat hoog gelegd en willen we de markt en onszelf laten zien wat er mogelijk is op het gebied van CO2-reductie. Met de inzichten die de CO2-Prestatieladder ons geeft, kunnen en willen we gericht maatregelen nemen om onze CO2 uitstoot daadwerkelijk te verlagen.

Hoe werkt het?

De CO2-Prestatieladder vraagt om inzage in de CO2 uitstoot. Wij hebben hiervoor ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies, om zodoende inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Denk aan gasverbruik, brandstofverbruik, energieverbruik en zakelijke kilometers. Door inzicht te creëren, kunnen we ook doelstellingen bepalen om de CO2-uitstoot te verminderen. Op deze pagina geven wij ieder half jaar een update over onze CO2 footprint, onze doelstellingen en de genomen maatregelen. Tevens publiceren wij hier berichten om transparant te zijn en te blijven over onze CO2-uitstoot en -reductie.

Reductie CO2-uitstoot

Het certificeren op de CO2-Prestatieladder is stap één. Het koppelen van een CO2-reductiedoelstelling én een concreet plan van aanpak is stap twee. Hiermee borgen we de ambitie om ook echt de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast nemen we als bedrijf actief deel aan Stichting Nederland CO2 Neutraal waar het reduceren van de CO2 uitstoot van alle leden centraal staat. In de werkgroep wagenpark & mobiliteit bespreken wij de mogelijkheden voor het reduceren van ons brandstofverbruik.

Documenten en informatie

Onderstaand treft u alle documenten en communicatie behorend bij onze certificering op de CO2-Prestatieladder. Mocht u vragen hebben, zelf willen deelnemen of meer informatie willen over één van de stichtingen, dan helpen wij u graag verder!

Laatste berichten

CO2-Reductie 2021
april 2022
CO2-Reductie 2021
In 2021 hebben wij in totaal 41,02 ton CO2-uitgestoten. Dit is bijna 10 ton minder dan het jaar 2020. Dit is te verklaren door meerdere oorzaken: er is minder diesel verbruikt, doordat er minder dieselauto’s zijn. Deze zijn vervangen voor een aantal elektrische auto’s. En de stroom is nu afkomstig van een groene bron, waardoor er geen directe uitstoot meer is bij het opwekken van die energie.
Communicatiebericht Oktober 2021
oktober 2021
Communicatiebericht oktober 2021
Ook in 2021 is SJ-Solutions actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.
Hercertificatie CO2-bewust 2021
mei 2021
Hercertificatie CO2-bewust 2021
In de eerste weken van mei 2021 hebben we met succes een hercertificatie gedaan van niveau 5 op de CO2-prestatieladder. Een mooi resultaat van ons team en een succesvolle voortzetting van ons CO2-bewust handelen conform de hoogste norm.
CO2-Reductie 2020
maart 2021
CO2-Reductie 2020
In 2020 hebben wij in totaal 42,2 ton CO2-uitgestoten. Dit is circa. 18 ton minder dan het jaar 2019 wat voornamelijk terug te koppelen is naar het thuiswerken door COVID-19.
Communicatiebericht Oktober 2020
oktober 2020
Communicatiebericht oktober 2020
Ook in 2020 is SJ-Solutions actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.
Positieve Hercertificatie CO2 Audit
juni 2020
Positieve hercertificatie CO2 audit
Het managementbeheersysteem voor het CO2-bewust handelen van SJ-Solutions B.V. is positief beoordeeld en voldoet wederom aan niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Jelte Jukkema, J.Jukkema@sj-solutions.nl.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Jelte Jukkema, J.Jukkema@sj-solutions.nl.
Back To Top