info@sj-solutions.nl

+31 33 433 34 73

CO2-Prestatieladder

SJ-Solutions heeft zich als doel gesteld om zich te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Door gelijk in te stappen op niveau 5 willen we de markt en onszelf laten zien wat er mogelijk is op het gebied van CO2-reductie en wat wij eraan doen om onze eigen CO2 uitstoot te beperken. Met het inzicht dat de CO2-Prestatieladder ons geeft kunnen we gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO2 uitstoot kan verlagen.

De CO2-Prestatieladder vraagt van ons dat we inzage geven in de CO2 uitstoot welke wij als bedrijf veroorzaken. Middels de documenten op deze pagina geven wij ieder half jaar inzicht in onze CO2 footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten.

SJ-Solutions wil transparantie geven in de CO2-emissies en zich blijven uitdagen om CO2 te reduceren.

Inzicht

Wij hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

 • Gasverbruik
 • Brandstofverbruik
 • Elektraverbruik
 • Zakelijke kilometers

Inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Reductie

SJ-Solutions heeft de ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen, het koppelen van een CO2-reductiedoelstelling en een concreet plan van aanpak.

Deze reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren.

Participatie

Wij nemen als bedrijf actief deel aan Stichting Nederland CO2 Neutraal waar het reduceren van de CO2 uitstoot van alle leden centraal staat. In de werkgroep wagenpark & mobiliteit bespreken wij de mogelijkheden voor het reduceren van ons brandstofverbruik.

Meer informatie over deze Stichting is te vinden op: http://nlco2neutraal.nl/. Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Communicatie

SJ-Solutions communiceert ieder half jaar publiekelijk de voortgang over zijn energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.


footprint 2020

Communicatiebericht 2020

26 maart 2021

In 2020 hebben wij in totaal 42,2 ton CO2-uitgestoten. Dit is circa. 18 ton minder dan het jaar 2019 wat voornamelijk terug te koppelen is naar het thuiswerken door COVID-19.

Lees meer »

halfjaar footprint 2020

Tussentijds rapport voor het jaar 2020

1 oktober 2020

Ook in 2020 is SJ-Solutions actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Lees meer »

hercertificatie audit

Positief resultaat hercertificatie audit CO2 managementbeheersysteem

5 juni 2020

Het managementbeheersysteem voor het CO2-bewust handelen van SJ-Solutions B.V. is positief beoordeeld en voldoet wederom aan niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0.

Lees meer »

footprint 2019

Communicatiebericht 2019

13 maart 2020

In 2019 is SJ-Solutions ook weer actief bezig om hun CO2-footprint in kaart te brengen. Hierbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van het reductiesysteem conform de CO2-Prestatieladder 5, waar de organisatie al veel ervaring mee heeft. In dit systeem komen de vier elementen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Lees meer »

halfjaar footprint 2019

Tussentijds rapport voor het jaar 2019

1 november 2019

In de eerste helft van 2019 heeft SJ-Solutions een reductie van 20% ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar behaald.

Lees meer »

footprint 2018

Communicatiebericht 2018

10 april 2019

In 2018 is SJ-Solutions ook weer actief bezig om hun CO2-footprint in kaart te brengen. Hierbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van het reductiesysteem conform de CO2-Prestatieladder 5, waar de organisatie al veel ervaring mee heeft. In dit systeem komen de vier elementen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Lees meer »

footprint

Tussentijds rapport voor het jaar 2018

18 decemeber 2018

Een tussentijds rapport voor het jaar 2018. Hierbij de statistieken van onze CO2-Footprint van de maanden januari tot en met juni.

Lees meer »

footprint

CO2 managementbeheersysteem audit positief beoordeeld

08 juni 2018

Hierbij verklaart Nederlands Certificatie Kantoor B.V. dat het managementbeheersysteem voor het CO2-bewust handelen van SJ-Solutions B.V. voldoet aan niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0.

Lees meer »

footprint

Communicatiebericht maart 2018

30 maart 2018

Het is weer heel even stil geweest rondom het onderwerp CO2. Dat betekent echter niet dat er niks is gedaan! Het afgelopen jaar hebben er veel interne wijzigingen plaatsgevonden die van invloed waren op onze CO2-uitstoot.

Lees meer »

footprint 2017 eerste helft

SJ-Solutions CO2-Footprint 2017 (Januari - Juni)

2 oktober 2017

Een tussentijds rapport voor het jaar 2017. Hierbij de statistieken van onze CO2-Footprint van de maanden januari tot en met juni.

Lees meer »

communicatiebericht 2017

Communicatiebericht September 2017 - ProRail

29 september 2017

Zoals jullie weten hebben we in mei 2016 een aanbesteding gewonnen van ProRail voor updaten van de automatisering. Dit is onder andere de reden geweest dat wij ons hebben gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Lees meer »

nederlands certificatie kantoor

CO2-bewust Certificaat Niveau 5

23 mei 2017

Hierbij verklaart Nederlands Certificatie Kantoor B.V. dat het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van SJ-Solutions B.V. voldoet aan niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0 en is van toepassing op: Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software.

Lees meer »

update co2 scope3

Hoogste niveau (5) van CO2-Prestatieladder behaald door SJ-Solutions

11 mei 2017

Na ons een aantal jaren te hebben ingezet voor een vermindering van onze CO2-uitstoot, kunnen we met trots zeggen dat we het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder hebben behaald!

Lees meer »

update co2 scope3

Communicatiebericht update scope 3, voortgang en project

14 april 2017

Nog heel even wachten en dan gaan we alweer op voor de CO2 audit niveau 5! Op vrijdag 14 april komt de CO2 auditor van NCK langs en zal dan beoordelen of we aan alle eisen van de CO2- Prestatieladder voldoen. Een spannend dagje!

Lees meer »

reductiemaatregelen

CO2 reductiemaatregelen 2020

13 april 2017

Voor 2020 hebben wij ons het doel gesteld om 26% CO2 te reduceren op Scope 1 & 2. Om dit te realiseren hebben we een aantal kansrijke maatregelen opgesteld die we komen 3 jaar gaan uitvoeren.

Lees meer »

reductiemaatregelen

Ketenanalyse Liquid Immersion Cooling

10 april 2017

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert SJ-Solutions een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van Liquid Immersion Cooling.

Lees meer »

footprint 2016

SJ-Solutions CO2-Footprint 2016

17 maart 2017

Het jaar 2016 vloog weer voorbij. Hierbij de statistieken van onze CO2-Footprint over het gehele jaar 2016.

Lees meer »

scope 3 2016

Scope 3 Analyse 2016

15 februari 2017

De scope 3 analyse van 2016 omvat de kwalitatieve en kwantitatieve scope. Inclusief statistieken over de invloed van SJ-Solutions in bepaalde sectoren en projecten.

Lees meer »

presentatie co2

CO2-Presentatie

15 januari 2017

Lees meer »

footprint 2016

SJ-Solutions CO2-Footprint 2016 (Eerste helft)

01 juli 2016

Aangezien het eerste half jaar weer voorbij is willen we jullie weer een update geven van onze CO2-Footprint.

Lees meer »

beleid 2016

Nieuw CO2-Beleid

21 januari 2016

Wij vinden het belangrijk om na te denken over hoe we efficiënter om kunnen gaan met onze energie en de grondstoffen die hiervoor nodig zijn.

Lees meer »

footprint 2015

SJ-Solutions CO2-Footprint 2015

16 januari 2016

De CO2 Footprint van 2015 fungeert als referentiepunt van SJ-Solutions om te zien waar de uitstoot van CO2 verminderd kan worden. Toekomstige cijfers worden vergeleken met de Footprint van 2015 om verbeteringen waar te nemen.

Lees meer »

europa co2

CO2-uitstoot in EU met 5 procent gedaald

15 juni 2015

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door verbranding van fossiele brandstoffen is vorig jaar in de Europese Unie (EU) met 5 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder.

Lees meer »

 • CO2 prestatieladder
 • Fujitsu Select Circle
 • DataCore
 • Commvault Marketbuilder Solution Provider Advantage+
 • Commvault Premier Solution Provider Advantage+
 • Netapp Gold Partner
 • CO2 prestatieladder
 • Veeam Pro Partner
 • Vmware Partner
 • Serverius
 • Hitachi TrueNorth Partner Gold
 • Cisco
 • CO2 prestatieladder
 • Zerto
 • Reduxio
 • Artec
 • Hewlett packard enterprise
 • Dell EMC
 • IBM
 • CO2 prestatieladder
 • Afas Software
 • Quantum
 • Acronis
 • Ontrack data recovery
 • Windows Server hyper-v